Konglutinace - slepení předkožky

Co je to konglutinace?

Při této vadě nelze přetáhnout předkožku přes žalud penisu a tak ho obnažit. Předkožka ale není zúžená jako u fimózy. Je pouze slepena s povrchem žaludu.

Jak konglutinaci poznáme?

Předkožku nelze přesunout a obnažit žalud penisu.

Je konglutinace nebezpečná?

Není. Do jisté míry je tento stav fyziologický Ovšem nedá se udržovat běžná hygiena a z toho pak mohou vznikat záněty se všemi negativními důsledky. Mazové žlázy na povrchu žaludu secernují smegma a to se hromadí pod přilepenou předkožkou a tak se opět zhoršuje hygienický stav.

Jak konglutinaci léčíme?

Stav se upravuje tím, že se předkožka mechanicky odloučí od žaludu. Výkon je dosti bolestivý. Proto dissoluci, tak se tento výkon odborně nazývá, na našem pracovišti téměř vždy provádíme v celkové anestézii. Zda je třeba výkon provést, o tom rozhodne dětský chirurg ve spolupráci s pediatrem a rodiči. Po výkonu v celkové anestézii není hospitalizace nutná. Bezprostředně je možné propustit dítě s rodiči domů.