Hemeroidy

Co to jsou hemeroidy

Lidově nazývané “zlatá žíla”. Jedná se o postižení žil v oblasti konečníku.

Žilní stěna je postižena vazivovou přeměnou. Zaniká svalovina a elastika. Takto postižená stěna má hadovitý průběh, latinsky phlebectasia serpentina. Postižená žíla je v ohraničených úsecích vakovitě roztažena, což označujeme jako varix-městek. Podobně jsou často postiženy žíly bérců, nazývané varixy, či křečové žíly.

Souhrn:

Hemoroid je roztažená žíla pod sliznicí v oblasti konečníku, kde stagnuje krev. Na vzniku hemorhoidů se podílí mnoho faktorů. Zřejmá je jistá dědičná dispozice pro vznik tohoto onemocnění. Důležitý je způsob životního stylu a tím uplatnění rizikových faktorů.

Pro lepší pochopení uvádím několik poznámek k dynamice krevního řečiště.

Poznámky o haemodynamice

Tlak v cévách je určen aktivní prací srdečního svalu, napětím stěny cévní a také gravitací, neboli hydrostatickým tlakem. Hydrostatický tlak se uplatňuje pochopitelně při dlouhodobém stání a nebo sedění a zhoršuje žilní návrat k srdci. Krev více stagnuje v dolní polovině těla a ovlivňuje stav žilní stěny. Při dlouhém a opakovaném trvání tohoto negativního vlivu stěna cévy ochabne a trvale se poškodí. Výše uvedeným způsobem pak vznikají varixy. Naopak při chůzi, nebo jiné svalové práci kontrakce svaloviny napomáhá vypuzení krve z dolních končetin směrem k srdci a zdravé žilní chlopně zamezují zpětnému toku krve.

Jak hemeroidy poznáme?

Hemoroidy působí nepříjemné pocity v oblasti konečníku, někdy svědění, pálení, někdy krev při stolici, někdy hlen. Často působí bolest a v pokročilých stádiích dokonce bolest výraznou.
Hemoroidy jsou civilizační chorobou. Před sto padesáti lety nebyly tak častou nemocí. Na jejich vzniku se podílí nadměrná výživa,teplé a málo prodyšné ošacení, málo tělesné aktivity, a hlavně sedavé zaměstnání, kdy práce vsedě právě zhoršuje žilní návrat krve k srdci. Také nepravidelná stolice má svůj díl při vzniku tohoto onemocnění. Velký vliv na vznik hemoroidů má těhotenství, kdy je dlouhodobě zvýšen břišní tlak vlivem přítomnosti plodu.

Jaký je výskyt hemeroidů?

Není přesně znám. Uvádí se prevalence asi od 10 až 80 %. Reálně se předpokládá 50 ti % výskyt onemocnění, přičemž poměr mezi oběma pohlavími je stejný. U žen dochází k vzestupu počtu onemocnění v důsledku těhotenství.

Rizikové faktory

Nevhodná strava, nepravidelná stolice, častá zácpa a nadměrné tlačení při defekaci. Gravidita. Zvedání těžkých předmětů, kouření, obezita, špatná hygiena, horké koupele. Uznává se, že jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů je dlouhé sezení na záchodě (čtení tisku, únikové manévry před denním stresem atd.).

Jak hemoroidům předcházet?

Prevence - nejdůležitější a nejúčinnější metoda jak se vyhnout zdravotnickým zařízení.

Výživa - dávat přednost potravinám bohatým na vlákniny, omezit tučná jídla, uzeniny, dráždivé potraviny. Taková výživa má mnoho dalších příznivých vlivů, mimo oblast našeho nynějšího zájmu.

Hygiena

Dobrou osobní hygienou zamezit infekci a dráždění v inkriminovaných oblastech.
Volit dobře spodní prádlo a to tak, aby bylo vzdušné volné ne příliš teplé, vždy čisté a pokud možno žehlené.
Tělesná aktivita - přiměřená věku a možnostem. Když nic jiného, tak alespoň omezit dlouhodobé sezení u počítačů, nebo jej alespoň přerušit, projít se, protáhnout, dát na chvilku dolní končetiny do zvýšené polohy. Provést několik jednoduchých cviků, třeba opakované výpony na špičky, dřep apod.

Co s hemeroidy, když je mám a nebo mám takový dojem?

Nabízí se několik laických rad, mastiček a podobně. Je však více než vhodné poradit se s lékařem. Vaše diagnóza nemusí být vždy správná, jistě byste nechtěli zanedbat nějaké podstatně závažnější onemocnění. A navíc: čím dříve bude u lékaře a čím dříve dojde k terapii, tím snadnější a účinnější bude Vaše léčení. Také již je překonaná doba bolestivých operací při hospitalizaci v nemocnici. Převážná část pacientů se léčí v příjemnějším a méně veřejném prostředí ambulantních specialistů. Je-li léčení včasné, je spíše než bolestivé nepříjemné. Také léčba v takovýchto případech nebývá akutní, pacient si dojedná vhodný termín na který se lépe připraví.

Co se stane když, mám obtíže a nejdu k lékaři?

Mohu se mýlit a jedná se o jinou diagnózu se všemi důsledky.
Nemýlím se a jedná se o skutečné hemoroidy. V tom případě, pokud nenavštívím odborného lékaře a neléčím se, je velmi pravděpodobné, že mé městky se zvětšují, stagnace krve v nich se rovněž zvětšuje. Častěji dochází ke krvácení, hlavně po stolici, krev je jasně červená, stupňuje se bolest v konečníku. Časem se varix zanítí, vzniká zánět žíly, neboli flebitida. Krev se sráží a v žíle se tvoří trombus. Teď je již stav velmi vážný. Výrazné obtíže mě nutí si konečně vyžádat odbornou péči. Dožaduji se péče v pokročilém stavu onemocnění. Většinou následuje moje hospitalizace a delší léčení na lůžku a v pracovní neschopnosti.

Co se stane, když navštívím lékaře včas?

Velmi pravděpodobně určí přesnou diagnózu a zahájí správnou terapii. Léčení v časném stádiu onemocnění se provádí ambulantně, je jen málo bolestivé a nebo dokonce nebolestivé. Nevyžaduje neschopenku.

Jaké jsou dnešní způsoby léčení hemoroidů?

Je jich celá škála a záleží na typu, rozsahu a pokročilosti onemocnění.
U pokročilých stavů je nutný radikální a rozsáhlý chirurgický výkon, který upoutá pacienta na nemocniční lůžko.

Je-li onemocnění zachyceno včas, léčba spočívá v poměrně jednoduchých výkonech. Tyto výkony naše pracoviště provádí ambulantně a to často bez omezení v občanském a pracovním životě.

Ambulantní léčba

Charakteristika jednotlivých ambulantních chirurgických výkonů směřujících k léčbě hemoroidů:

1. Incize trombotizovaného hemoroidu

2. Ligace, neboli podvaz.

3. Léčba infračerveným světlem

4. Elektrokoagulace

5. Baronova ligatura

6. Sklerotizace

A ještě anatomicko-patologicképoznámky:

Hemorhoidy podle lokalizace dělíme na zevní a vnitřní.
Zevní hemoroidy jsou uloženy v oblasti análního kanálu, vnitřní hemorhoidy jsou v oblasti vnitřního svěrače.

Jaká jiná onemocnění přicházejí v úvahu v této oblasti?

Řitní trhlina, neboli ragáda anální sliznice. Je bolestivá, krvácí. Krev je jasně červená. Obtíže jsou výraznější po stolici, zvláště po tuhé stolici při zácpě.

Plísňové onemocnění slizničně kožního přechodu konečníku. Projeví se úporným svěděním v této oblasti.

Anální absces:

Náhle či postupně vzniklé bolestivé zduření, obtíže se s časem stupňují. Pokud nedojde k terapii často absces samovolně praskne a dochází k výrazné úlevě. Podobnou úlevu zaznamená pacient po chirurgickém zákroku, ovšem trvalejšího charakteru.

Píštěl anální oblasti:

Vzniká při chronických zánětech a nevyléčených abscesech. Provází ji trvalejší sekrece páchnoucího hnisu.

Nádorová onemocnění:

Příznaky tohoto onemocnění jsou krev a hlen ve stolici. Pocit špatného vyprázdnění po defekaci.