Pupeční kýla - hernia umbilicalis

Co je pupeční hernie?

jedná se o stav neúplného uzávěru v místě, kde pupeční provazec, který zajišťoval výživu dítěte v nitroděložním životě, vstupoval do dutiny břišní. Po porodu se otvor samovolně zatáhne. To se děje zhruba do 16 měsíců věku dítěte. Někdy se však tak nestane, pupeční branka zůstane otevřena a tímto otvorem mohou prostupovat nitrobřišní orgány do podkoží. Bývá to nejčastěji předstěra a klička tenkého střeva.

Jak pupeční kýlu poznáme?

V oblasti pupku se při zvýšení nitrobřišního tlaku (např. pláč, křik) vyklenuje útvar, který je nebolestivý, měkký a elastický. Někdy bývá zcela nenápadný, takže uniká pozornosti i při prevenčních prohlídkách dítěte dětským lékařem. Často je však velikost hrachu až třešně.

Vzniká pupeční kýla nevhodným poporodním ošetřením dítěte po porodu?

Nikoliv. Odstřižení pupečníku a následné ošetření pahýlu po pupečním provazci nemá vliv na vznik kýly.

Jaký je výskyt pupeční kýly?

Pupeční kýla je nejčastější onemocnění dětí, které vyžaduje operaci. Chlapci mívají pupeční kýlu asi 2x častěji než děvčata.

Je pupeční kýla nebezpečná?

V dětském věku pupeční kýla není nebezpečná. U dětí, na rozdíl od dospělých, se prakticky neuskřinuje, někdy působí bolesti břicha.

Proč se pupeční kýla operuje?

Jak již bylo uvedeno, zásadním způsobem dětem nevadí. Později však, vždy při zvýšení tlaku v dutině břišní, tedy při fyzické námaze, u žen v těhotenství a pod., může dojít k proniknutí obsahu dutiny břišní do podkoží se všemi negativními důsledky, včetně možnosti poranění a uskřinutí.

Co nazýváme uskřinutím hernie?

Tím se myslí stav, kdy pupeční brankou vniknou orgány z dutiny břišní do kýlního vaku. Zde se pak jejich velikost, v důsledku oběhových změn, zvětší a tyto orgány se již nemohou samovolně dostat na své původní místo.

Je možné se obejít bez operace?

Ano je to možné, ale pouze u novorozenců, kdy provádíme náplasťovou fixaci (ta je málo komfortní), a nebo přikládáme tzv. kýlní pas na suchý zip.

Kdy operovat?

Jedná se vždy o vrozenou záležitost a pokud se neupraví sama do 16 ti měsíců věku dítěte, neupraví se již nikdy. Nejvhodnější doba k operaci je mezi 2-5 rokem věku dítěte. Operuje-li se v dospělosti, je operace poněkud náročnější.

Souhrn:

Pupeční kýla, je vada, kdy trvá defekt ve stěně břišní. Defekt je vrozeného charakteru. Stav se řeší operací, nejlépe mezi 2-6 rokem. V nižším věku je možno stav ovlivnit náplasťovou fixací, a nebo lépe kýlním pasem pro novorozence a kojence. Operujeme-li v pozdějším věku, je operace poměrně náročnější a složitější. Operujeme vždy v celkové anestézii, ale hospitalizace nutná není. Téměř bezprostředně po operaci je možné propustit dítě s rodiči domů.