Dětská chirurgie

Jaký je pro nás význam dětská chirurgie?

Dětská chirurgie je naším nosným programem. Naše ambulantní zdravotnické zařízení se jí věnuje více jak 20 let.

Co je náplní dětské chirurgie?

Její náplní jsou veškerá dětskochirurgická onemocnění, akutní i chronická, které lze řešit ambulantně. Většinu chirurgických onemocnění sami léčíme, a klademe důraz na konzultaci s rodiči a jejich dobrou informovanost. Nebráníme se tzv. druhému názoru.

Jaká jsou konkrétní onemocnění léčená dětskou chirurgií?

Péči věnujeme vrozeným vadám, náhlým příhodám břišním, léčíme onemocnění a poranění pohybového aparátu. Dále operujeme kýly, hydrokély, vady a onemocnění penisu, onemocnění kůže a podkoží. Tyto operace provádíme bez, jinde nutné, hospitalizace dítěte v nemocnici.

Jsou zákroky dětské chirurgie bolestivé?

Bolestivé zákroky u dětí provádíme téměř výhradně v celkové anestézii (narkoze).

Jaké jsou další spolupracující odbornosti?

V rámci dětské chirurgie spolupracujeme s anesteziologem MUDr. Romanem Balážem, který má rovněž dlouholetou zkušenost s anestézií dětských pacientů.

Jaký je počet spolupracujícíh lékařů?

V současné době zde pracují tři lékaři, všichni s odbornou atestací a dlouholetou praxí na klinikách v Praze.
MUDr. Jiří Povolný se věnuje operacím vrozených vad u dětí, které lze operovat ambulantně, aniž by dětský pacient musel být hospitalizován v nemocnicích.
MUDr. Zuzana Motejlová řeší běžnější urologické obtíže zejména u chlapců.
MUDr. Hana Zwingerová se věnuje hlavně dětské traumatologii.

Souhrn:

Dětská chirurgie je naší hlavní činností. Léčíme jí veškerá onemocnění, která lze řešit ambulantně, navíc bez nutné hospitalizace dítěte v nemocnici. Zákroky jsou zpravidla prováděny v celkové anestézii. Všichni naši lékaři mají odbornou atestaci a dlouholetou praxi na různých klinikách v Praze. Spolupracujeme rovněž s dalšími odbornostmi.