Průvodce operací

Při prvním kontaktu v naší ordinaci  si rodiče pacienta domluví termín operace.Chirurgie-AMED

Den před termínem operace přijdou rodiče s dítětem na předoperační kontrolu. Při tomto vyšetření donesou vyjádření příslušného dětského lékaře, že je dítě celkově zdravé a že operaci v celkové anestézii může absolvovat. Toto vyšetření by nemělo být starší 7 dní a nemusí obsahovat vůbec žádná složitá laboratorní vyšetření. Dále rodič přinesou a nebo v ordinaci přímo podepíší, že byli seznámeni se všemi okolnostmi operace (formuláře obdrží již při první kontaktní návštěvě). Poté ověříme správnost diagnózy. Také bude určen čas operace (čas operace je nutné dodržet).

V den operace, v určeném čase se rodiče s dítětem dostaví do tzv. červené budovy 6. patro polikliniky  na předoperační pokoj. Dítě musí být lačné (nic pít, nic jíst). Zde se jeden z rodičů převlékne, aby mohl být se svým dítětem, dokud nezačne působit anestézie, na sále. Přibližně za půl hodiny je dítě na pooperačním pokoji, již s opět přítomnými rodiči.

Po jeho probuzení, souhlase sestry a poučení, se dítě v doprovodu obou rodičů vrátí domů, do domácího ošetření.

Ošetření doma je velmi jednoduché. Jen je  třeba, aby dítě  bylo v klidu, do večera se vymočilo. Ránu není vhodné převazovat, přelepovat apod. Jen je vhodné být dítěti nablízku a sledovat jeho celkový stav. O tom, kdy se může dítě poprvé napít a najíst, informuje rodiče sestra při propuštění domů.

Za dva dny dítě přijde na kontrolu do naší ambulance, přibližně za pět dní se při další kontrole odstraní stehy. Doporučujeme měsíc bez větší fyzické námahy. Rádi své pacienty kontrolujeme ještě jednou za půl roku po operaci.